La fusa és una figura musical que equival a 1/32 del valor de la figura rodona. També és una paraula d’origen italià que vol dir fondre.